Töö

Tööandja ei maksa töötasu – kuidas käituda

ASJAOLUD: Tööandja ei ole töötajale maksnud mitme kuu töötasu või tööandja on maksnud pikema perioodi jooksul töötajale väiksemat töötasu, kui on kokkulepitud töölepingus. 

SOOVITUSED ja SELGITUSED:

·         Saada tööandjale e-kirjaga maksmata töötasu nõue.

·         Kui töötasu on makstud vähem või valesti, siis esita õige arvestus.

·         Nimeta e-kirjas tähtaeg, millal tuleks tööandjal maksmata summa tasuda.

·         Kui tööandja tähtajaks töötasu ei maksa, on töötajal õigus pöörduda töötasu nõudega töövaidluskomisjoni poole.

·        Olulise töötasu nõude puhul (mitme kuu töötasu) on töötajal õigus tööleping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda. Selleks tuleb esitada kirjalik ülesütlemisavaldus, milles märkida kuupäev, millal tööleping üles öeldakse ning ülesütlemise põhjus (töötasu pikaajaline maksmata jätmine).

·    Kui töötasu võlgnevuse summa on oluline ja tööandja viivitus pikaajaline, siis on tegemist olulise lepingurikkumisega tööandja poolt ja tööandja töölepingu ülesütlemisest ette teatama ei pea. Kuid peab esitama siiski ülesütlemisavalduse, märkides, et ütleb töölepingu üles järgmisest päevast.

·         Pärast ülesütlemisavalduse ära saatmist ei ole töötajal kohustust töölepingu lõppemise päevale järgnevast päevast enam tööle ilmuda.

·         Töötajal on õigus pöörduda töövaidluskomisjoni saamata töötasu nõudes ning nõuda lisaks hüvitist kuni kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.

·        Töövaidluskomisjoni on töötajal õigus töötasu nõudes pöörduda 3 aasta jooksul tähtajast, mil töötasu pidi töölepingu järgselt töötajale laekuma. Hüvitise nõudes on töötajal õigus töövaidluskomisjoni pöörduda  4 kuu jooksul tähtajast, milliseks töötaja oma kirjalikus nõudes tööandjale nõudis hüvitise tasumist.

 

Töölepingu seadus (TLS) 28 lg 2 p 2 – tööandja on kohustatud maksma kokkulepitud tasu. TLS § 91 lg 2 p 2 – töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega. TLS § 100 lg 4 alusel on töötajal hüvitise nõue.

Sisu kopeerimine ei ole lubatud

Scroll to Top