Puudustega kaup

E-juristi lühivastus

Millised õigused on tarbijal, kui ta on ostnud kauplusest puudusega toote?

Müüja vastutab puuduse eest, mis ilmneb tootel kuni 2 aasta jooksul alates toote üleandmisest tarbijale. Kui puudus ilmneb esimese 6 kuu jooksul, eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise hetkel. Kui puudus ilmneb hiljem, siis peab tarbija vaidluse korral ise tõendama, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal (seega tasuma kulud ekspertiisiks).

Tarbijal on kohustus müüjat hiljemalt 2 kuud peale puuduse avastamist puudusest teavitada. Kui müüja vastutab puuduse eest, saab tarbija nõuda asja parandamist või asja asendamist. Üldjuhul otsustab müüja ise, kas asi parandada või asendada. Kui müüja põhjuseta parandamisest keeldub, võib tarbija lasta asja parandada ise ja nõuda müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

Tarbija võib nõuda ka ostuhinna alandamist või lepingust taganeda juhul, kui müüjal pole võimalik asja asendada või parandada; see ebaõnnestub; müüja ei ole asja parandanud või asendanud mõistliku aja jooksul; tarbijale on parandamise või asendamisega tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Kui vaidlus müüjaga tulemusi ei anna, on võimalik pöörduda Tarbijakaitseameti poole. 

Võlaõigusseadus § 208 – 237

Kas tarbijal on õigus nõuda tavapoest ostetud toote vahetamist?

Juhul, kui tootel ei esine puudusid ja tarbijale toode lihtsalt teatud põhjusel ei sobi, ei saa nõuda müüjalt toote ümbervahetamist. Müüjal sellist kohustust ei ole. Sageli aga tulevad müüjad tarbijale selles küsimuses vastu – seega tasub eelnevalt müüjaga kontakteeruda ja uurida, kas müüja on nõus toote vahetama.

Sarnaselt ei saa tarbija nõuda müüjalt, et viimane kvaliteetse ja korras toote tagasi võtaks. Jällegi on kõik läbirääkimiste küsimus ja müüja võib toote tagastamisega nõustuda.

Paljud kauplused ja e-poed on aga enne ostu ostjale teada andnud, et nende poest ostetud kaubale kehtib 14-päevane tagastusõigus. Selline õigus võib kehtida sõltumata kauba puudustest. Sellisel juhul on kauplus kohustatud kauba vastava tähtaja jooksul ümbervahetama.

Kauba tagasi võtmist ja raha tagastamist kauplused harilikult siiski ostjale ei paku (välja arvatud mõned üksikud e-poed, mis on selle tingimused oma kodulehel selgelt avaldanud).

Kauba tagasi võtmist ja raha tagastamist ostja üldjuhul seaduse alusel nõuda ei saa (välja arvatud teatud olukorrad puudustega kauba puhul).

Sisu kopeerimine ei ole lubatud

Scroll to Top